Pin It

Szkolenie dla osób indywidualnych

Kompleksowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla osób  indywidualnych niezwiązanych zawodowo z medycyną. Jak powszechnie wiadomo na każdym z nas spoczywa obowiązek udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym. Regulują to przepisy zawarte w Kodeksie Karnym.

Czas trwania: 6 - 10 godz. dydaktycznych.

Organizowane w formie jednego spotkania. Część teoretyczna z naciskiem na dużą ilość ćwiczeń praktycznych m.in.:

  • resuscytacja osoby dorosłej,
  • resuscytacja dzieci,
  • nauka opatrywania ran,
  • unieruchamiania kończyn.

Cel szkolenia: przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających życiu poszkodowanym. Stosowania  podstawowych zabiegów ( standard BLS ) ratujących życie z wykorzystaniem środków ochrony osobistej oraz podstawowego sprzętu ratowniczego.

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w rozszerzonej formie rozłożonego na dwa dni ( np. weekend ).