Jesteśmy firmą która kompleksowo zajmuje się ratownictwem medycznym i pierwszą pomocą od 2000 roku. W 2006 roku współorganizowaliśmy duży festyn propagujący bezpieczeństwo i pierwszą pomoc "Świadomość = Życie" w Świdwinie. Prowadzimy portal "Ratownik-med.pl" oraz internetową sprzedaż sprzętu ratowniczego "Ratowniczy e-Sklep". Dostarczamy sprzęt dla ratowników, firm, instytucji oraz ludzi nie związanych zawodowo z niesieniem pomocy.

Naszą kadrę stanowią wykwalifikowani ratownicy medyczni. Zawodowo zajmujemy się Ratownictwem Medycznym w zespołach wyjazdowych oraz placówkach medycznych . Posiadamy przygotowanie dydaktyczne i pedagogiczne. Współpracujemy z organizacjami ratowniczymi i medycznymi.

Jesteśmy by wspólnie ratować życie i dbać o bezpieczeństwo oraz propagować zasady pierwszej pomocy wśród naszego społeczeństwa. Prowadzimy szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, organizujemy pokazy i prelekcje z zakresu ratownictwa medycznego.

Oferujemy Państwu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy obejmujące wykłady teoretyczne, ćwiczenia na fantomie, ćwiczenia sytuacyjne, test końcowy i egzamin praktyczny. Proponowane przez nas szkolenia każdorazowo dostosowujemy do profilu i specyfiki zainteresowanego oraz zakresu narażeń zawodowych jego pracowników.

Wszystkie realizowane kursy mają na celu przygotowanie uczestników do natychmiastowego i profesjonalnego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu zagrożenia. Projektujemy wyposażenie apteczek pierwszej pomocy uwzględniając profil działalności danej firmy czy instytucji.

Najwyższy poziom realizowanych przez nas szkoleń gwarantowany jest dzięki stałemu podnoszeniu naszych kwalifikacji. Po ukończeniu szkolenia każdy słuchacz otrzymuje imienny Certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności w zakresie pierwszej pomocy i postępowania ratowniczego zgodnego z najnowszymi algorytmami.

Prosimy o dokładne przeanalizowanie naszej oferty. W razie dodatkowych pytań mogą Państwo w każdej chwili się z nami skontaktować.

Adresaci naszych szkoleń:

  • Instruktorzy BHP
  • Instruktorzy prowadzący kursy Prawo Jazdy
  • Uczestnicy okresowych szkoleń BHP
  • Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych, studenci
  • Uczestnicy kursów na Prawo Jazdy
  • Pracownicy odpowiedzialni za udzielanie pierwszej pomocy i apteczkę w zakładzie pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (par. 44.7.)

Informacje ogólne

Jako operator niniejszej strony bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i stosownie do przepisów ustawowych o ochronie danych osobowych, a także zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest z reguły możliwe bez konieczności podawania danych osobowych, z wyjątkiem opcji skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe, to wszystkie dane, dzięki którym możliwa jest identyfikacja osoby. O ile na naszych stronach będą zbierane dane osobowe (takie jak: imię, nazwisko, adresy e-mail), to w miarę możliwości, będzie się to odbywać dobrowolnie.

Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji drogą e- mailową oraz przy wykorzystania formularza kontaktowego) może zawierać luki w zabezpieczeniach.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych oraz przetwarzania danych w związku z korzystaniem z naszej strony mogą Państwo znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.