Pin It

Mały ratownik - szkolenia dla dzieci

Zakres tematyczny oraz sposób przekazywania treści programowych są dopasowane do grupy wiekowej uczestników.

Czas szkolenia: ustalany indywidualnie w zależnosci od grupy wiekowej.
 

Cel szkolenia: zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo własne „małego ratownika” . Uświadomienie jak wiele zależy od naszej postawy w ciągu kilku pierwszych minut od zdarzenia. Omówienie sposobów wezwania pomocy.

Ćwiczenia w młodszych grupach prowadzone są w formie zabawy, w starszych grupach mają charakter warsztatów. Dodatkowo każdorazowo uzgadniamy przebieg szkolenia z opiekunami grup.

 

 

Szkolenie z pierwszej  pomocy dla dzieci