Joomla TemplatesWeb HostingUnlimited Hosting
Reklama
Logowanie • Szkolenie dla osób indywidualnych

  Kompleksowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla osób indywidualnych niezwiązanych zawodowo z medycyną.

 • Szkolenie AED - BLS

  Szkolenie kierowane jest do osób bez wykształcenia medycznego. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w ratownictwie lub inne szkolenia.

 • Mały ratownik

  Zakres tematyczny oraz sposób przekazywania treści programowych są dopasowane do grupy wiekowej uczestników.

 • Pracownicy firm i instytucji

  Szkolenie skierowane do pracowników firm, zgodne z założeniami wynikającymi z przepisów prawa

 • Ośrodki nauki jazdy

  Szkolenie prowadzi osoba o kwalifikacjach przewidzianych prawem dla tego typu szkoleń (prawo do dokonania zaliczenia zajęć w karcie szkoleniowej każdego uczestnika)

 • Szkolenie przypominające

  Podczas spotkania bazujemy na wiedzy zdobytej przez słuchaczy na wcześniejszych szkoleniach

Prawo

Udzielanie pierwszej pomocy a prawo

Ratownicy mówią: „nawet nieporadna reanimacja jest lepsza niż żadna”. Laicy obawiają się jednak na przykład tego, czy za połamanie żeber w trakcie ratowania może grozić im odpowiedzialność karna lub cywilna. Sprawdź, co na temat udzielania pierwszej pomocy mówi prawo.

Z działaniem bądź zaniechaniem w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami wypadku, wiążą się konsekwencje prawne.

Czy udzielenie pierwszej pomocy jest prawnym obowiązkiem każdego uczestnika wypadku?

Jeśli ofiara wypadku znajduje się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo powstania ciężkiego uszczerbku na jej zdrowiu, każdy musi udzielić pierwszej pomocy.

Wyjątek: Nie mamy takiego obowiązku tylko wtedy, gdy takiej pomocy nie można udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

 

Obowiązek wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy

Zgodnie z art. 2091 § 1 pkt 1 lit. a Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. W § 3 tego artykułu zapisano, że:

    liczba tych pracowników (wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy) oraz
    wyszkolenie tych wyznaczonych osób
    powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

Wyznaczenie takich osób powinno być skonsultowane z pracownikami zgodnie z art. 23711a § 1 pkt 3 Kodeksu pracy.

Forma wyznaczenia

W przepisach nie określono, jaką formę prawną powinno mieć wyznaczenie odpowiednich osób. Jeżeli pracownik przyjmie dobrowolnie dodatkowe obowiązki (np. po rozmowie, konsultacjach zgodzi się za dodatkowym wynagrodzeniem lub inną formą gratyfikacji), to wystarczy tylko pismo pracodawcy skierowane do pracownika, informujące go o wyznaczeniu do pełnienia powyższej funkcji. Kopię pisma z podpisem pracownika należy wpiąć do akt osobowych pracownika.

 

Apteczka w zakładzie pracy

Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić apteczki w zakładzie pracy? Jeżeli tak, to jakie są szczegółowe zasady rozmieszczenia apteczek?

Zgodnie z § 44 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2011 nr 173 poz.1034) pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

 

Ratować życie czy myśleć o ustawach?

Pomoc poszkodowanymW święta na polskich drogach zginęły 44 osoby. Czy są wśród nich takie, których dane nie zostały właściwie wykorzystane przez osoby udzielające im pomocy?

– Żadna ustawa, w tym także ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, nie może stanowić przeszkody dla podejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu ratowanie zdrowia lub życia ludzkiego – uważa dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

– Widząc pacjenta potrzebującego natychmiastowej pomocy, nie zastanawiałbym się długo nad uzyskaniem niezbędnych mi do ratowania życia człowieka danych – mówi Grzegorz Nowak, ratownik medyczny, autor blogu ratowniczy.net. Są jednak osoby, które w obawie m.in. przed łamaniem ustawy o ochronie danych osobowych nie wykorzystałyby informacji o grupie krwi poszkodowanego w wypadku bądź jego danych osobowych do ratowania go. Czy słusznie?

 

Nauczyciele szkolą się z pierwszej pomocy, ale ...

We wrześniu do gimnazjów wprowadzono nowy przedmiot o nazwie edukacja dla bezpieczeństwa. W ramach lekcji gimnazjaliści mają uczyć się m.in. struktur obronnych państwa, organizowania działania w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub mienia oraz udzielania pierwszej pomocy. W praktyce przedmiotu nie ma, bo nie ma go kto uczyć.

Nauczyciele ruszyli więc na studia podyplomowe, by zdobyć kwalifikacje. Studia, trwające trzy semestry i kosztujące 3600 złotych, uruchomił m.in. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. 60 nauczycieli podjęło tam naukę, by spełnić wymogi przewidziane dla osób, uczących nowego przedmiotu.

Pod koniec wakacji Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenie, zgodnie z którym nauczyciele uprawnieni do prowadzenia zajęć edukacyjnych z jej udzielania muszą odbyć kurs kwalifikacyjny zakończony egzaminem i powtarzany co pięć lat. Płatny kurs (jego koszty jeszcze nie są znane, a plany nauczania dopiero powstają) mają prowadzić Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli (ODN). Żadne kursy pierwszej pomocy, które nauczyciele przeszli do tej pory, ani podyplomowe studia z edukacji dla bezpieczeństwa z niego nie zwalniają.

 

Gimnazjaliści bez pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc w szkołach

Gimnazjaliści bez pierwszej pomocy. Ministerialny pomysł to niewypał

Najwcześniej za dwa lata zachodniopomorscy gimnazjaliści zaczną się uczyć, jak udzielać pierwszej pomocy, co zrobić w przypadku zagrożenia terrorystycznego, czy jak ustrzec się przed HIV. Ministerialny pomysł okazał się niewypałem, bo nie ma przeszkolonych nauczycieli.

Od września do gimnazjów w całej Polsce powinien wejść nowy przedmiot – edukacja dla bezpieczeństwa. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie przewidziało jednak jednego: w szkołach brakuje nauczycieli, którzy mogliby nauczać tego przedmiotu. Nie ma też sprzętu, na którym gimnazjaliści uczyliby się, jak ratować człowieka.

– Prawdopodobnie w żadnej z zachodniopomorskich szkół edukacja dla bezpieczeństwa nie będzie nauczana od września – przyznaje Iwona Rydzkowska z Kuratorium Oświaty w Szczecinie. – Przedmiot ten zostanie wprowadzony w latach późniejszych.

 

Lekcje ratowania życia obowiązkowe i fikcyjne

Pierwsza pomoc w szkołachNie ma przeszkolonych nauczycieli

Nauczyciele uczący dzieci pierwszej pomocy będą musieli skończyć specjalistyczne kursy. Zajęcia mają zostać obowiązkowo wprowadzone do wszystkich szkół już od nowego roku szkolnego. Ale na razie wygląda na to, że nie będzie ich miał kto poprowadzić.

Sporo szkół, zwłaszcza tych w mniejszych miejscowościach, nawet nie wie, że od września ma zorganizować zajęcia z pierwszej pomocy. ”Ten przepis nas nie dotyczy, nauczanie zasad pierwszej pomocy będzie wprowadzone w gimnazjach” - usłyszeliśmy w sekretariacie szkoły podstawowej w Książenicach w woj. śląskim. Inne placówki wprawdzie wiedziały o nowym obowiązku, ale jeszcze się nie zastanawiały, jak będą wyglądać takie lekcje. ”W większych miastach jest niewiele lepiej. Bardzo mało szkół zgłasza się do nas z pytaniem, czy nie poprowadzilibyśmy takich zajęć. To będzie cud, jeśli uda im się uruchomić takie zajęcia w drugim półroczu” - przyznaje Jarosław Kalenik z polskiego Towarzystwa Ratownictwa Medycznego

 

Pomoc jest obowiązkiem

Wypadek komunikacyjny„Jeżdżę ostrożnie. Mam bezpieczny samochód. Jestem dobrym kierowcą” - myśli sobie niejeden z nas. I nawet jeśli jest to wszystko prawdą, musimy się liczyć z tym, że nie jesteśmy jedynymi użytkownikami dróg. Możemy podczas trasy być pierwszymi na miejscu wypadku i od naszej szybkiej reakcji może zależeć życie poszkodowanego. A pomoc jest naszym obowiązkiem. I to nie tylko moralnym...

Wypadki na polskich drogach nie należą do rzadkości. Nie są też tylko suchymi faktami zasłyszanymi podczas wieczornych wiadomości. Każdy, kto od czasu do czasu ma do pokonania trasę samochodem, spotyka na drodze wypadki. Czasami przejeżdża obok auta, którego kierowca nieopacznie zjechał do rowu i jego problemem jest jedynie wyjazd z niego. Innym razem trafia na duże zgromadzenie ludzi, którzy oblegli już pojazdy, które wzięły udział w kolizji. Zdarzyć się jednak może, że jadąc natrafimy na samochód wbity przodem w drzewo, wokół którego nie będzie nikogo. Ktoś przecież zawsze musi być pierwszym na miejscu wypadku. Warto być na taką sytuację przygotowanym i umieć bez paniki zareagować. Bo wiedza i pewność zachowania może być darem życia.

 
Skontaktuj się z nami!
ESKUMED RATOWNICTWO MEDYCZNE
Telefon: 604 394 216
Telefon: 516 179 512
pomocmedyczna@tlen.pl
ratownictwo@eskumed.pl
Multianalogclock
Zdjęcia z galerii
falochron_swinojsc...
Image Detail
falochron_swinojsc...
Image Detail
mondi_pp_11
Image Detail
Swedwood_Resko_35
Image Detail